Fortisblades

Fortisblades is een gespecialiseerd bedrijf in het ontwikkelen en aanbieden van industriële snijgereedschappen voor machines om zachte en halfgeleide materialen te snijden. De klantbestand van Fortisblades is internationaal.

Webshop voor 'Industrial razor blades'

Voor Fortisblades bouwden we een webshop waarbij geïnteresseerde industriële bedrijven de geavanceerde 'industrial razor blades' kunnen aanvragen om die te testen op hun machines.

Fortisblades deelt zijn kennis via e-mailmarketing

De film- en folieindustrie wordt voortdurend geïnnoveerd. Fortisblades deelt  via een e-newsletter zijn kennis en ervaring met deze industrie om een snijgereedschap te ontwikkelen dat overeenstemt met de gevraagde eigenschappen van de film of folie, naar de hoogste outputs en de laagste productiekosten.

Professioneel op Linkedin

We pakten de verschillende Linkedin profielen van de directie van Fortisblades aan, met de bedoeling het professioneel karakter van het bedrijf te versterken.


www.fortisblades.com